Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Abdurrahman HENDEK

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İletişim

abdurrahmanhendek@sakarya.edu.tr

0 264 295 38 45

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Hendek, A; - Country report: Turkey - BRITISH JOURNAL OF RELIGIOUS EDUCATION - Vol.41 - pp.8 - ISSN : 0141-6200 - DOI : 10.1080/01416200.2019.1532227 - English - Article - 2019 - WOS:000451580800002
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Hendek, A. - İngiltere'de Din Eğitiminden Muafiyet Tartışmaları - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.21(39) - pp.1-27 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.488028 - 2019
2 Hendek, A. - Paydaşlarına Göre İngiltere Devlet Okullarındaki Din Eğitimine Gösterilen Önemsizlik ve Bunun Sebepleri - Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.18(35) - pp.159-181 - ISSN : 2651-3978 - DOI : 10.14395/hititilahiyat.477503 - 2019
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Hendek, A. - Supranational Religious Education Policy and Its Influence: Perspectives from Policy Actors in Turkey and England - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi - Vol.(7) - pp.37-60 - 2019
2 Hendek, A. - İngiltere’de Müslüman Ailelerin Ev Okulu Tecrübeleri ve Türkiye’de Ev Okulunun İmkânı - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.17 - pp.71 - DOI : 10.34234/ded.407335 - 2019
1.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Aksoy, S.; Hendek, A. - Kitap Değerlendirmesi: Yusuf Bahri Gündoğdu. Alak Suresinin İlk Beş Ayetinin Eğitimsel Değeri İlk Vahyin İzinde - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.21(39) - pp.299-305 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.542853 - 2019
2 Hendek, A. - Muhammed Esat Altıntaş. Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri. Ankara: Maarif Mektepleri, 2019 - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - Vol.52 - pp.335 - DOI : 10.29288/ilted.581953 - 2019
3 Hendek, A. - Tez Özeti: Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.22 - pp.731-732 - ISSN : 2528-9861 - 2018
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Hendek, A. - Kitap Değerlendirmesi: Güneş, A. (2017) Din Öğretimi Materyalleri - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi - Vol.(7) - pp.251-254 - 2019
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Hendek, A. - Müslüman Okullaşmasını Radikalleşme Merceği İle Okumak: İngiltere Örneği - 2019
2 Hendek, A. - Seküler ve Çoğulcu Bir Toplumda İslam Eğitimi: İngiltere ve İslam Eğitimi - 2019
3 Zengin, M.; Hendek, A. - Din Eğitimi Alanına Öğretmen Yetiştirme: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması - 2019
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Hendek, A. - İngiltere'de Din Eğitiminden Muafiyet Tartışmaları - 2018
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Hendek, A. - Religious Education Policy in Turkey and England: A Comparative Perspective - İstanbul: Dem - 2020
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Editör Yardımcısı, Sayı: 42 - 2020
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Sage Open - 2019
2 British Journal of Religious Education - 2019
9.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - 2020
2 İlahiyat Tetkikleri Dergisi - 2020
3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2021
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2021
3 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
4 Değerler Eğitimi Dergisi - 2020
5 Değerler Eğitimi Dergisi - 2019
6 Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2019
9.9-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 European Politics and Society - 2021
2 Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
3 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2019
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 FDB 811 Uzmanlık Alan Dersi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2020
2 FDE 5050 İslam Eğitim Tarihi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2020
3 FDE 603 Karşılaştırmalı Din Eğitimi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2020
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 EBB 405 Özel Öğretim Yöntemleri - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2020
2 ILA314 Din Eğitimi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
3 EBB302 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
4 EBB402 Öğretmenlik Uygulaması - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
5 EBB405 Özel Öğretim Yöntemleri - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
6 ILA314 Din Eğitimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
7 ILA377 Introduction to Islam - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
8 EBB404 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
9 SAU012 Girişimcilik ve Proje Yönetimi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
10 EBB402 Öğretmenlik Uygulaması - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 Doctor of Philosophy in Education - 2011-2018 - 2018
2 Master of Arts in Religious Education - 2010-2011 - 2011